Miljøprisen 2007 til Jemtland AS

Gjøvik Venstres miljøpris for 2007 gikk til Jemtland AS, for sin satsing på ny miljøteknologi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I anledning Verdens miljødag 5. juni delte Gjøvik Venstre sedvanlig ut sin miljøpris. I år gikk den til den tradisjonsrike Gjøvik-bedriften Jemtland AS. Mer om Jemtland AS kan du se her: www.jemtland.no

Gjøvik Venstres begrunnelse for prisen er Jemtlands satsing på ny miljøteknologi. Jemtland deltar, sammen med flere andre, blant annet i utviklingen av en langtbrennende vedovn, også kalt “rundbrenneren” litt på fleip – fordi målet er at den skal kunne brenne et helt døgn på ett ved-innlegg.
Ellers har flere sikkert lagt merke til returstasjonene utenfor CC. Disse sylinderformerede “søppeldunkene” har hydraulikk for heving og senking, slik at de kan tømmes enkelt. Ved at selve oppbevaringen skjer under bakken, sikres også avfallet mot lukt, fugler og insekter.

Gjøvik Venstre ønsker å være heiagjeng for en lokal bedrift som tørr å satse på miljøteknologi. Vi tror på framtida og er optimister på miljøets vegne. Det finnes mange gode miljøideer rundt i lokale virksomheter. Vi som politikere og forbrukere må imidlertid bidra til å realisere dem. Vi må legge tilrette og etterspørre.

Gjøvik Venstre har tatt konsekvensen av dette i sitt program for 2007-2011. Vi øsnker at Gjøvik komune skal gi tilskudd til å skifte gamle vedovner med nye og mer miljøvennlige vedovner, eller sette inn etterbrenner. Vil vil også jobbe for at Gjøvik kommue går i bresen for å innføre nye returstasjoner på nye boligfelter og i blokker. I Skolebakken er det gjort et forsøk med nedgravd fellesanlegg for husholdningsavfall, etter noe av det samme prinsippet som Jemtlands løsning utenfor CC. Her ett av flere områder hvor Gjøvik kan stille seg i fremste rekke innen enkle og gode miljøtiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**