Rett opp skjevhetene, Sylvia Brustad

Det såkalte Magnussen-utvalget hadde som målsetting å legge til rette for at helseforetakene skal være i stand til å tilby innbyggerne likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Helsepersonell

Foto: Microsoft

Utvalget konkluderte med at Helse Vest og Midt-Norge er underfinansiert med flere hundre mill kroner helt siden Staten tok over sykehusdriften. Denne underfinansieringen har ført til at de som bor i Vest og Midt-Norge har fått et helsetilbud på sparebluss.

Venstre ber statsråden allerede i RNB ta initiativ til at disse pengeskjevhetene rettes opp. Dette bør få tilbakevirkende kraft fra det tidspunkt Staten tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**