Ungdomskandidat ønsker bedre kollektivtilbud

Venstres ungdomskandidat ønsker bedre kollektivtilbud på Ringerike

25 prosent av norske klimagasser kommer fra transportsektoren. Et godt kollektivtilbud med buss, tog og bane er bra for klimaet, samtidig som det legger grunnlag for bedre trivsel i bybildet. Unge Venstre vil øke de offentlige tilskuddene til kollektivtrafikken. Gjennom hyppigere avganger og lavere billettpriser vil vi gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. Ungdom og studenter skal sikres gunstige rabattsystemer. Ved planlegging og prosjektering av nye boligområder, må det legges vekt på tilgjengelighet til kollektivtransport. Egne kollektivfelt må prioriteres i de store byene. Busstilbudet i Heradsbygda, Haugsbygd og andre områder utenfor sentrum av kommunen er alt for dårlig. I helgene er det nesten ikke mulig å reise kollektivt. Dette må prioriteres i Ringerike kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**