Advarer mot ny politisk elite i Trondheim

I dagens Adressa sier Venstres Erling Moe at han er sterkt kritisk til et nytt styresett i Trondheim. – Vi vil få en ny kostbar og lukket politikerelite – som vil fordele posisjonene mellom seg, mener han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I vår gikk bystyrets flertall inn for å endre styresett, fra formannskapsmodell til parlamentarisme. Dette må imidlertid vedtas av to etterfølgende bystyrer, og det vil si at bystyrets sammensetning etter valget vil ha stor betydning om parlamentarisme blir innført i Trondheim eller ikke.
– Jeg tror ikke folk vet hva som holder på å skje, sier Moe. – Men slaget er ikke tapt: Folk må nå stemme på de partiene som er mot parlamentarisme slik at det ikke blir 2/3 flertall i bystyret etter valget. Aps Rune Olsø bør vente med å selge skinnet før bjørnen er skutt, fastslår han.
– Vi vil få en ny politisk elite som kan fordele posisjoner seg imellom. Det vil bli flere heltidspolitikere og innsynet fra offentligheten vil bli mindre, fortsetter Moe. – Formannskapet i dag er åpent. Prosessene i en byregjering vil være lukket. Samtidig har et slikt system fort den egenskapen at det spiser på seg med heltidsbetalte gruppesekretærer og lignende. Jeg tror vi kommer til å erfare at systemet blir langt dyrere. Vi vil få mye mer makt på få personer og skillet mellom heltidspolitikere og fritidspolitikere vil bli større. Og dét er en fare for lokaldemokratiet, mener Moe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**