Fylkesmannen til angrep på folkestyret

Anders J. Horgen, rådgiver hos fylkesmannen, går i Hallingdølen tirsdag til angrep på varaordfører i Sigdal Runolv Stegane (V). Stegane svarer og slår fast at for Venstre er det et viktig prinsipp at det er folkevalgte, ikke statlige byråkrater som skal ta politiske avgjørelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Horgens utfall kommer trolig som en ettersleng etter debatt mellom Stegane og Horgen i NrK 25.07. Stegane sa da at Fylkemannen viste forakt for lokaldemokratiet. Uttalelsen falt etter at Fylkesmannen brøt verneforskriften for det allerede verna området i Trillemarka og gav dispensasjon til innsamling og registrering av av laverestående dyrearter. Horgen skriver at Stegane lir av et mantra når han stadig hevder det er viktig å legge fylkesmannens oppgaver under lokal/regional folkevalgt styring. Stegane slår tilbake og skriver at Horgen som ansatt embetsmann burde ta signalene fra Regjeringa og Venstre, i stedet for å slå om seg med negativ omtale av lokalpoltisk arbeid.

Freidig byråkrat hos Fylkesmannen

Av Runolv Stegane
Venstres 1. kandidat i Buskerud

Runolf Stegane

Foto: Hallvor Lilleslett

Det har falt Anders J. Horgen, ansatt hos Fylkesmannen, tungt for brystet at jeg ved flere anledninger har gått sterkt i rette med unødvendig byråkrati fra statlig hold og at Fylkesmannen tar lite hensyn til lokaldemokratiet.

Stortinget har i vår, etter et forlik mellom Regjeringspartiene og Venstre, vedtatt en regionreform med fornyelse av fylkeskommunen fra 2010. Et viktig punkt i forliket er at Fylkesmannens oppgaver når det gjelder miljø og landbruk skal legges under folkevalgt lokal/regional styring. Når staten har talt, burde Horgen som ansatt embetsmann ta signalene, i stedet for å slå om seg med nedsettende ord om oss som bruker vår fritid til frivillig, lokalpolitisk arbeid.

Den regjeringsoppnevnte Lokaldemokratikommisjonen, der jeg representerte Venstre, anbefalte også å overføre statlig myndighet tillagt fylkesmannen til lokalt/regionalt folkevalgt nivå. For Venstre er det et prinsipp at det er folkevalgte, ikke statlige byråkrater som skal ta politiske avgjørelser. Det er trolig dette som faller Horgen så tungt for brystet at han svinger svøpa over meg som varaordfører i Sigdal og Venstres gruppeleder i fylkestinget.

Jeg skjønner at Horgen i sin frustrasjon tar pennen fatt etter at jeg i radiodebatt med han uttalte: "Det må bli slutt på at Fylkesmannen går som tjuven om natta og tar avgjørelser bak ryggen på Sigdal kommune." Men jeg skjønner mindre at hans arbeidsgiver, Fylkesmannen, aksepterer hans utbrudd og dermed godkjenner at han kaster seg inn i en politisk debatt med meg som Venstres 1. kandidat i Buskerud.

Den store forskjellen på Horgen og lokale folkevalgte, er at vi stilles til ansvar av folket i valg. Horgen, derimot, sitter godt beskytta i sin stilling, til tross for at han opptrer som en politisk aktivist. Det er dette Venstre, som blei stifta som et opprør mot embetsstaten og ånden fra dansketida, vil ha slutt på. Det er tid for opprør og et godt Venstrevalg!
Les oppslag 25.07.: Fylkesmannen viser forakt for lokaldemokratiet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**