Kreativitet og nyskaping

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Forskning, utdanning og
skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Vi må gi rom for menneskets skapende evner og vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hender

Foto: Microsoft

Verdal Venstre vil:

1. Sørge for at næringsvirksomhet tar nødvendig hensyn til helse og miljø, bl.a gjennom krav om konsekvensanalyser for større nyetableringer.

2. Ved all næringsutvikling skal hensyn til miljø og bærekraftig utvikling tillegges mer vekt enn økt økonomisk gevinst
3. Stimulere til produksjon av bioenergi som både tar utgangspunkt i lokal råstoff, lokale arbeidsplasser og sunt miljø.

4. Opprettholde et nært samarbeid med Innherred Vekst og Verdal Næringsforum for videreutvikling av næringslivet i kommunen

5. Gå imot nyetableringer eller utvidelse av dagbrudd ved nye tillatelser i forbindelse med utvinning av kalkforekomstene i Tromsdalen

6. Industriområdet på Ørin Nord utvikles i samsvar med eksisterende reguleringsplan. Kommunens utgifter må dekkes inn gjennom statlige tilskudd og salg av arealer.

7. Videreutvikle samarbeidet mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og kommunen

8. Øke satsing på kultur- og naturbasert næringsutvikling

9. Forsterke tilgangen til kvalifisert arbeidskraft gjennom målrettet videreutvikling av Verdal som en attraktiv bostedskommune

10. Styrke interessen for å starte egen virksomhet ved å videreutvikle ungt entreprenørskap
i skoleverket og lette tilgangen til rådgiving for unge nyskapere

11. Vi vil arbeide for at eiendomsskatten avvikles i løpet av perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**