KULTUR

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Realisere Weidemannsgaleriet.

Realisere planene om Høvdingesete på Egge for å skape felles forståelse og identitet.

Kulturskolen i Målselv Mowgli

Foto: Roar Sollied

Utvikle og utvide Kulturskolen slik at alle som ønsker det får et tilbud her.

Stimulere til allsidige fritidsaktiviteter og kulturtilbud til alle aldersgrupper.

Øke støtten til det blomstrende frivillige kulturtilbudet, blant annet ved å øke tilskudd til grendehus og idrettsarenaer.

Legge til rette for at Sørsia og Norsia kan utvikles til en framtidsrettet "gammelby" der vi tar vare på særpreget som "gjenreisningsbyen" har.

At kommunen tar en lederrolle i arbeidet med å utvikle gammelbyen, i samarbeid med gårdeierne og de næringsdrivende.

Støtte opp om arrangementer som gjør Steinkjer attraktiv. Floraen av festivaler er svært positiv for byen. Venstre ønsker at kommunen bidrar til å støtte og videreutvikle Steinkjerfestivalen sammen med initiativtakerne

Ser på Rismelen som et meget attraktivt byområde, spesielt for barn og unge. Vi vil legge til rette for både brede og smale aktiviteter/arrangement i området, og forutsetter at barn og unge blir tatt med på råd når planer legges.

Digitalisere kinoen og gjenvinne førsteplassen i fylket ang. besøkstall

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**