NÆRINGSUTVIKLING OG NYSKAPING

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Teknologi, pc

Foto: Luth

Legge vekt på å stimulere til nyskaping i småbedriftene.

Involvere landbrukerne i større grad med å finne muligheter for verdiskaping både i små — og storskalaproduksjon.

Sikre at tilbudet av næringsarealer dekker behovet fra ulike næringer.

Sørge for at kommunen gjennom samferdselstiltak på vei og bane prioriterer næringsutvikling. Her tenkes først og fremst bane mot Trondheim og RV 17 mot Namsos.

Satse på ungt entreprenørskap og elevbedrifter og arbeide for at dette får sterkere forankring i lokalt næringsliv. Steinkjer skal være ener innenfor dette området.

Satse på kulturbasert næringsutvikling som vil skape merverdier for lokalsamfunnet.

Skaffe flere offentlige arbeidsplasser til kommunen, spesielt i kjølvannet av eventuelle regionale endringer.

Satse på at Steinkjer Næringsselskap fortsatt skal være et redskap for nyskaping, med større vekt på å stimulere nyskaperne og de eksisterende bedriftene.

Arbeide for interkommunalt samarbeid i næringssaker.

Satse på at både administrasjon og politiske organ i kommunen må ta større ansvar for det generelle næringsarbeid opp mot fylkeskommune, stat og ulike offentlige institusjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**