Ringerike Venstre har en god statistikk

Undersøkelser viser at det er få unge, mellom 18 og 29 år, på årets lister. Vi i Venstre har gjort en liten sammenligning av de åtte listene til årets kommunevalg i Ringerike og Venstre kommer ut på en god tredjeplass. Vi har også en god stredjeplass i forhold til nominerte som har utenlandsbakgrunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kvinne

Foto: Microsoft

Få unge vil få plass i kommunestyrene til høsten til tross for at flere enn før er polisk engasjert. Siden forrige kommunevalg i 2003 har medlemsmassen i de politiske ungdomspartiene økt med 24 prosent. Når kommunevalget avholdes i september representerer aldersgruppen mellom 18 og 29 år totalt 19,1 prosent av alle som kan bli valgt inn i kommunestyrene. Likevel er bare 9,8 prosent av plassene på lokalvalgslistene satt av til kandidater i samme aldersgruppe, skriver Nynorsk Pressekontor. Det er tall fra Statistisk sentralbyrå som viser det skjeve forholdet. I 2003 var til slutt bare 6,6 prosent av de valgte representantene mellom 18 og 29 år.— For det andre er det et trekk ved dem som velger ut navn til listene. De lager valglistene først og fremst ut ifra de samme personene som sto der sist og leter etter aktive i frivillige organisasjoner. Da kan ungdommen fort bli glemt, sier forsker Jacob Aars ved Rokkansenteret. Han legger til at dem som foretar utvelgelsen selv som regel er i den overrepresenterte kategorien «over 50 år», som ofte ikke kjenner de yngre så godt
Vi i Venstre innehar en tredjeplass.
Samtidig er vi det parti som har flest nominerte av alle 8 politiske partier som stiller til årets valg.
Det er skremmende å se Krf, som ikke har med ungdom i aldersgruppen.
Frp kommer godt ut på statistikken, selv om de kun har 2 ungdommer med, men så er listen deres også kun på 20 personer og er derved under halvparten så stor som oss i Venstre.
Tiltross for Arbeiderpartiets nære tilknytning til Utøya og markedsføringen i Ringerikes Blad lokal av dette årlige AUF arrangement, så har de liten tilflyt av ungdom i denne gruppen.
Kun fire unge ut av ei liste på 31. Prosentvis er de ikke langt bak oss, men som tidligere skrevet er vi store i antall og bredde.

En annen måling som også er spennende er representasjon av nominerte som kommer fra andre land, i antall personer på listene.
Venstre har 8 av 45, noe som tilsvarer 17,7 %
Tilsvarende kan vi ikke se på Frp’s liste, vis vi da ikke regner med Klemens som opprinnelig kommer fra Island, altså kommer Frp ut i 0 %
Rødt er heller ikke så godt representert her, da de er fire personer med utenlands opprinnelse eller utenlandsklingende navn.
Arbeiderpartiet har kun EN på listen som kommer opprinnelig annet sted fra.
Høyre ser også ut som om de har glemt at vi har et fargerikt felleskap i vår kommune og har kun EN person på listen som ser ut til å være i slekt med noen på Island-, altså samme som Frp = 0 %
Senterpartiet er et parti med godt rotfeste i det jordbruks og odelstradisjoner, men ingen nye samfunnsborgere med tilknytning til det store utland.
SV har flott representasjon av våre nye borgere, hele 11 av listen på 43.
Vi i Venstre gratulerer SV med dette.

% Unge % utland Parti

30,0 % – 20% Rødt

25,5 % – 25,5 SV

13,3 % – 17,7 V

12,9 % – 3,2 A

10,0 % – 0,0 Frp

8,1 % – 0,0 H

7,7 % – 0,0 SP

0,0 % – 0,0 Krf

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**