Slipp ungdommen fram!

Vi har valgt å kumulere tre kandidater: To er 25 år, den tredje en kvinne på 60 år, en blanding av ungdom og erfaring! Vi håper å få inn alle tre, skriver Brita Kleven Thorsvik, 2.kandidat i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det har vært flere innlegg i lokalavisen om Gubbevelde i politikken og også om mangel på kvinner på førsteplass på listene. Det var også et oppslag nettopp vedr. Høyre i Verdal som kan risikere at deres første kandidat ikke kommer inn.

I Verdal Venstre har vi bevisst valgt å slippe til yngre krefter. Vi hadde ved forrige valg en kvinne øverst, denne gangen er vår første kandidat, Lars Gunnar Marken 25 år, men med lang erfaring i å diskutere kommunale sakspapirer på gruppemøter!

Lars Gunnar Marken har vært leder i lokallaget i 4 år, varamann til kommunestyret, er lærerskolestudent og har nå lyst til å delta enda mer aktivt i lokalpolitikken. Vi håper på stor oppslutning fra ungdommen – og fra alle andre som sympatiserer med Venstres politikk.

Vi har valgt å kumulere tre kandidater: To er 25 år, den tredje en kvinne på 60 år, en blanding av ungdom og erfaring! Vi håper å få inn alle tre! Det er opp til velgerne. Det som er viktig er å ha kandidater som har lyst til å gjøre en jobb! Et kommunestyre bør avspeile hele befolkningen, derfor må både ungdom, kvinner og "gubber" delta i styret av kommunen.

Velgerne skal ha medinnflytelse på sammensetting av et kommunestyre — det er en del av folkestyret, selv om det kan føre til at Høyre mister sin førstekandidat — velgerne avgjør det med sin stemmeseddel! Derfor har også Venstre kumulert flere enn det antall som sitter i kommunestyret i dag.

Viktig er det også å følge med på det de enkelte partiene står for — ikke bare på det de skriver, men hva de også har vist i praktisk politikk! Sjekk det før du gir din stemme på valgdagen.

Et eksempel: Er Miljø viktig for deg? Venstre var det eneste partiet som ikke "sov i timen" da NorFraKalk saken var i kommunestyret første gangen! Med flere representanter i Kommunestyret kan vi i enda sterkere grad fronte miljøhensynene i vår kommune i neste periode!

Bruk stemmeretten din. Stem på et miljøparti!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**