Stenge Alfarveien?

Gjøvik kommune har fått støtte til trafikksikkerhetstiltak i Alfarveien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Trafikksikkerhetstiltak i Alfarveien kommer trolig opp til politisk debatt i hovedutvalg for areal og miljø i møte den 29. august og evt i kommunestyret den 30. august. Gjøvik kommune har fått trafikksikkerhetsmidler til tiltak i Alfarveien.

Gjøvik Venstre er innstilt på å stenge Alfarveien for gjennomkjøring. I dag gikk medlemmer av Gjøvik Venstre med løpeseddel i postkasser og ringte på dører langs Alfarveien og sidenveger, for å høre beboernes syn på saken. Ytterligere innspill tas gjerne imot på [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**