TEKNISKE TJENESTER AV GOD KVALITET

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Uregistrert kloakkrør

Foto: Tore Rykkel

Prioritere utbedring og vedlikehold av kommunale veger i større grad enn tilfelle hittil

Prioritere raskere oppgradering av kommunens avløpsnett og styrke beredskapen for å takle hyppigere tilfeller av ekstremvær.

Fjerne eiendomsskatten og erstatte den med kommunalt vedtatt inntektsskatt. (fritt kommunalt skattøre)

Sikre gode fellesarealer som bidrar til grønt og barnevennlig miljø, når nye areal- og reguleringsplaner skal utarbeides.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**