UNGDOM OG UTDANNING

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


At kommunen skal være pådriver til at HINT skal utvide studietilbudet, fordi vi mener at en sterk utdanningsinstitusjon vil bidra til å styrke næringslivet i regionen.

Vigdis Larsen

Foto: Bjørn Inge Karlsen

Arbeide for en større internasjonal dimensjon både i grunnskolen, videregående skole og ved HINT avd Steinkjer. Vi ser på utveksling over lengre perioder som utelukkende positivt.

Styrke integreringsarenaene for minoritets språklige og mener tett samarbeid med NAV er nødvendig her.

Mangfold, og vil derfor legge til rette for at studieretninger innenfor små og verneverdige fag skal tilbys hos HINT.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**