ELVERUM VENSTRE stiller opp ! LES program her

Venstre har sterke kandidater. Vår politikk står for løsninger.
Mindre partibok, mindre konservativ tenkning, mer samhandling.
Det er viktig for Elverum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


 Klar for ei dame? Stem på Line M. Rustad som ordfører!

Klar for ei dame? Stem på Line M. Rustad som ordfører!

ELVERUM VENSTRE 2007
Venstre er et sosialliberalt parti som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet. Frihet gir grobunn for kreativitet og skaperkraft. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som føler ansvar for omgivelsene. Elverum skal være en varm og inkluderende by med et mangfoldig kulturliv og et innovativt og bærekraftig næringsliv. Reduksjon av klimagassutslipp skal være på dagsorden i alle sektorer.
Venstre har sterke kandidater. Vår politikk står for løsninger.

Mindre partibok, mindre konservativ tenkning, mer samhandling.
Det er viktig for Elverum.

Prestekrage

Elverum Venstre om:
ELVERUM som regionsenter
MILJØ
KULTUR OG ARBEID
HELSE OG LIVSKVALITET
OPPVEKST OG SKOLE

SKOLE – MILJØ – SOSIALT ANSVAR- SMÅBEDRIFTER

Valget er enkelt. Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**