Hva er egentlig Fair Trade?

Meløy kommune som Fair Trade kommune står det i programmet vårt!
Våre daglige gjøremål, som foreksempel å handle i butikken, kan ha en avgjørende betydning for livet til mennesker som lever på andre siden av jorda. Mange produsenter i utviklingsland får dessverre for lave priser for produktene sine. De er dermed ikke i stand til å forsørge seg selv og sin familie. Prisene de får dekker ofte ikke familiens mest nødvendige behov for mat, utdanning og helse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fairtrade er en internasjonal merkeordning som garanterer at småbønder og plantasjearbeidere i utviklingsland får tryggere arbeidsvilkår og bedre priser for sine produkter. I Norge administreres denne av stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge. I Norge, som i mange andre land rundt om i verden, er Fairtrade et viktig redskap for å sikre produsenter i utviklingsland gode arbeidsvilkår og skikkelige priser for produktene deres.
Konseptet "FairTrade-by" kommer fra Storbritannia, der over 150 byer og steder har fått denne statusen og stadig flere kommer etter. Fairtrade-byene har fått svært stor medieoppmerksomhet, og har gitt Fairtrade et løft ingen kunne drømme om på forhånd. Da Garstang erklærte seg som den første Fairtrade-byen i 2000, hadde Storbritannia omtrent det samme vareutvalget som vi har i Norge i dag, og en tilsvarende omsetning. Nå, bare seks år etter, er Storbritannia det store forbildet for de andre landene som har merkeordningen, med omtrent 2000 varer og en omsetning på omtrent 200 millioner pund. FairTrade-byene har dessuten blitt byer med stort engasjement for global rettferdighet.

Kravene for å bli Fairtrade-by/kommune:
* Det må dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen kan bestå av hvem som helst i kommunen – jo større bredde jo bedre, men det må være en representant fra kommunen. * Kommunestyret eller bystyret må gjøre et vedtak om å støtte Fairtrade, og servere Fairtrade-merket kaffe og te til sine ansatte og på møter.
* Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjenglig for forbrukere i lokale butikker og serveringssteder.
* Fairtrade-merkede produkter må benyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende.
* Det skal drives et aktivt informasjonsarbeid i kommunen.

Kommunestyret, ved ordføreren, mottok et brev fra ungdomsrådet i Meløy om at Meløy kommune måtte bli en Fair Trade kommune. Dette ble positivt mottatt av kommunestyret og ordføreren lovte å ta tak i dette.

Meløy Venstre vil se til at dette blir fulgt opp.

Fair Trade Damen

Foto: Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**