Vil ha staten med på byreparasjon

Gjøvik Venstre vil ha Statens vegvesen, NSB og flere statliege virksomheter med på en byreparasjon langs Mjøsstranda og rv. 4 i Gjøvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Gjøvik Venstres listetopper Ketil Kjenseth og Christing Guldahl Madsen er lei av ansvarsfraskrivelser og bortforklaringer. De ønsker seg et spleiselag for å pynte på inngrep som er gjort i Gjøviks flotteste områder.

– I Drammen har staten gått inn med hundresvis av millioner for å rydde opp over og langsmed Drammenselva. På Hamar skal det sanneres flere bredder med jernbanespor, på statens regning. Klart vi kan få til et spleiselag også på Gjøvik, sier Ketil Kjenseth.

Det er i forbindelse med statens interesse for å bygge ny skysstasjon og næringsbygg på jernbanetomta at dette blir aktualisert, mener Gjøvik Venstre. Partiet vil stille krav til utbyggerne, og ikke bare jatte med.

– Utnyttelse av Lokstallen, begrenset byggehøyde og opprusting av rv. 4 mellom NOPO og stasjonsområdet er blant kravene vil vil stille, sier Kjenseth, som ser fram til at forslagene til reguleringsplan for ny skysstasjon kommer fram til politisk behandling. Han har skrevet brev til ordføreren og oppfordret han til å ta initaitv til et møte med involverte statlige etater for å se på mulighetene for et spleiselag.

Engelandsodden
Gjøvik Venstre er opptatt av at det nå skal skje noe med opprusting av Mjøsstranda langs rv.4 nordover fra Skibladnerhuset. I mange år har Statens vegvesen og Gjøvik kommune skyldt på hverandre for at ingenting skjer. – Nå må noen ta ansvar, sier Ketil Kjenseth, og mener Gjøvik kommune må ta inititativ til en framdrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**