Vil kjempe for service til innbyggerne

Varaordfører Runolv Stegane, Venstre reagerer sterkt på at Sigdal lensmannskontor ikke vil kunne utstede nye pass/ID-kort i framtida. -Nå må Stortingspolitikerne fra Buskerud våkne opp fra sommerdvalen og ta tak i saken, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


-Nyhetene om at hele 9 lensmannskontor i Buskerud ikke får anledning til å skrive ut pass og ID-kort føyer seg inn i rekken av brutte løfter fra Regjeringen, sier Venstres 1. kandidat i Buskerud og varaordfører i Sigdal Runolv Stegane (V).

Runolf Stegane

Foto: Hallvor Lilleslett

På grunn av EU-regler og bruk av ny teknologi ved utsteding av pass, er det stor fare for at mange av distriktskommunene faller ut når det gjelder å gi publikum denne tjenesten. Stegane mener at Regjeringen svikter.

Formannskapet i Sigdal protesterte mot forslaget allerede i mai i år. Buskerud Venstre tok opp saken og vedtok en enstemmig uttalelse som ble oversendt sentrale myndigheter. Da var det var liten interesse for saken. Politidirektoratet som står bak forslaget om å gi innbyggerne i mange kommuner dårligere service er underlagt Regjeringen.

– Soria-Moria erklæringen er ikke verdt papiret den er skrevet på dersom dette blir virkelighet. Jeg utfordrer fylkets stortingsrepresentanter, spesielt fra Ap, SV og Sp til å våkne opp av sommerdvalen og handle umiddelbart. Det er småpenger det er snakk om for å rydde opp. Skjer ikke det, er dette et tegn på at det planlegges å legge ned en rekke lensmannskontorer i distriktene i Buskerud, sier Runolv Stegane.

Det vil, iflg. oppslag i Drammens Tidende onsdag koste mellom 50.000 og 125.000 kroner pr. lensmannskontor i nytt teknologisk utstyr for å kunne opprettholde servicenivået mht. å utstede nye pass.
-Det er småpenger for staten, sier Stegane.
Oppslag Drammens Tidene 09.08.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**