Hard kamp for ny veg i Sigdal

Varaordfører Runolv Stegane (Venstre) ser for seg en hard kamp for å til en ytterligere opprustning av Sigdalsvegen. -Skal vi lykkes, må vi ha en aktiv og uredd røst i fylkestinget, sier Stegane som er Venstres 1. kandidat ved fylkestingsvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


-Nrk melder i dag at Sigdal får ny veg. Så enkelt er det ikke. Det gjenstår mye hardt arbeid før en ny strekning av Sigdalsvegen (RV 287) kan bli rusta opp. Uten hardt arbeid i fylkestinget og påtrykk overfor sentrale politikere, vil vi ikke lykkes, sier Runolv Stegane.

Statlig ansvar
Utbygging og opprustning av riksveg er et statlig ansvar. Men siden flertallet i fylkestinget stemte mot Venstres forslag om at fylkeskommunen skulle prioritere RV 287 i arbeidet med Nasjonal Transportplan, kommer det ikke statlige penger på lang tid.

Eneste mulighet er da at kommuen forskutterer, slik det er gjort med strekningen Prestfoss-Horga, et anlegg som snart ferdigstilles. -Det er skam for staten at Sigdal kommune må finansiere prosjekter vi ikke har ansvar for, sier Stegane.

Kommunen har tatt opp lån på vel 25 millioner kroner, i første omgang. Dette finansieres ved bruk av kompensasjonspenger kommunen og Sigdalkjøkkenet får fordi Sigdal kom i en høgere sone for arbeidsgiveravgift. Kommunen får igjen pengene først i 2013.

Runolv Stegane talerstol

Foto: Stine B. Osnes

Stegane har både som vararordfører og som fylkespolitiker lagt ned et stort engasjement for Sigdalsvegen. Han mener det er viktig å komme videre med et nytt prosjekt Hole-Foss bru, og han lanserte dette gjennom oppslag i Drammens Tidende allerde 1. april i fjor. Noen trodde det var aprilspøk, men det var både seriøst og realistisk. Statens Vegvesen var i gang med prosjektering som grunnlag for reguleringsplan. Det er skissert at det er behov for 35-50 millioner kroner.

Hodesløse statlige regler
Men så oppstod det problemer. Statlige regler forbyr forskuttering av så store prosjekter, i tillegg er det allerede forskuttert så mye i Buskerud at det bryter en annen regel om hvor mye det er lov å forskuttere i hvert enkelt fylke. – Det er hodesløst at staten kan ha slike regler. Nå staten svikter og vi lokalpolitikere tar ansvar, er det skammelig at fornuftige og nødvendige initiativ stoppes, sier Runolv Stegane.

Han tok problemene opp med Venstres stortingsgruppe i fjor høst. Venstres medlem i transportkomiteen Borghild Tenden tok opp spørsmålet med samferdeslminister Liv Signe Navarsete. Det samme gjorde kommunen, og det kom positivt svar: Navarsete ville se positivt på en forskutteringssøknad, og hun er villig til å se bort fra rigide regler for forskuttering dersom dette blir anbefalt av fylkespolitikerne i Buskerud. Men når tid Sigdal kan få igjen pengene vil likevel være uvisst.

-Uten at vi får Sigdalsvegen inn i Nasjonal Transportplan, vil det trolig ta 10-20 år før vi kan få igjen pengene. Derfor er det så viktig at Sigdals røst er på plass sentral plass i fylkestinget fra høsten, sier Stegane med dårlig skjult oppfordring om å stemmme Venstre ved fylkestingsvalget.

Initiativ fra Stegane Drammens Tidende 1. april 2006
Initiativ overfor statsråd Navarsete
Oppslag NRK 09.08. 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**