Kultur til Romsås

Grorud Venstre tror kultur kan være med å gi liv til Romsås senter.
Om lokale krefter vil sette i gang kulturell virksomhet vil vi i Venstre være positive til å støtte slike initiativ konkret, enten det er snakk om hjelp til lokaler for arbeid eller utstilling eller noe annet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Det er ikke politikerne som skal skape innholdet i Romsås senter, men vi vil gjøre kreative, kulturelle initiativ mulig. Vi er også veldig positive til lokale gründere, og synes blant annet bydelen skal gi stipender til enkelte mennesker som tør å satse og også ha lokaler for noen nye gründere i en oppstartfase, sier Linn Beate Kaald Thoresen, 2. kandidat til bydelsutvalget og nestleder i Grorud Venstre.

Grorud Venstre synes det er en berikelse å ha en filial av Deichmanske bibliotek på Romsås senter.
– I tillegg hadde vært spennende å ha et lokale for det visuelle; utstillinger av billedkunst, historiske bilder og kanskje også bilder laget av barn, tenker Ole-Andreas Sjømoen, 3. kandidat til bydelsutvalget for Grorud Venstre.

– Pressemelding sendt ut 9. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**