Forhåndsstemmegivningen er i gang

Fredag 10/8 kl. 10.00 forhåndstemte Venstres 1. kandidat til bydelsvalget i Vestre Aker og bystyrekandidat Terje Bjøro som den desidert første. Første stemme til Venstre i vest!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Bjøro forhåndsstemmer

Bjøro forhåndsstemmer

Forhåndsstemmegivingen finner sted hver dag fra kl 10-17 frem til 6/9. Nytt i år er direktevalg til alle de 15 bydelene. I Vestre Aker og tidligere Røa bydel har velgerne i flere perioder kunne velge sin egne bydelspolitikere. Nå vil også beboerne i Frogner og Ullern få den muligheten. Tidligere oppnevnte bystyret medlemmene i bydelsutvalgene. Nå bestemmer velgerne selv. I følge Terje Bjøro, som har fartstid som bydelspoltiker siden 1989, vil dette føre til mer demokrati og større legitimitet for bydelspolitikerne. I Vestre Aker har vi følt et helt annet engasjement, folk kontakter oss i større grad, og vi er blitt virkelige ombudsmenn- og kvinner for bydelens innbyggere. Det hyggelige er at det faktisk i vårt bydelsutvalg er tverrpolitisk enighet om direktevalg, selv om vi naturlig nok er politisk uenige om mye annet. GODT et direktevalg gikk igjennom i bystyret, selv om det bare ble vedtatt med 30 for (AP, SV, VENSTRE og RV) mot Høyre, FrP og KrF.

Nå er det bare å brette opp ermene og drive valgkamp, sier en motivert Terje Bjøro, som ber om velgernes tillit i valget og håper å kunne gjøre en god jobb som folkevalgt de neste 4 år. Selv om jeg er heltids engasjert som rektor, skal jeg rydde plass til politikken, sier Bjøro.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**