Grimstad blir universitetsby!

Nå kan vi feire at Sørlandet får universitetet og at Grimstad blir Norges minste universitetsby. Det kan vi være skikkelig stolte over. Men dette er ingenting verdt hvis ikke mange nok unge studenter i årene framover velger å studere i Grimstad og Kristiansand (ja, Grimstad er selvfølgelig avhengig av at Kristiansand lykkes). Samlet har Høgskolen i Agder en betydelig nedgang i søkertallene i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hans Antonsen er Venstres førstekandidat i Grimstad

Foto: Eirik Antonsen

Et godt studietilbud er ikke nok. Studiestedet må oppfattes som spennende og moderne — en som jobber med dette sa ganske treffende at det studenter er opptatt av er "gøymaksimering". Dette kommer til å utfordre Grimstad kommune til å tenke helt nytt om utvikling — den må rettes mye mer inn mot unge menneskers behov.

Noen av de gamle, gjengangerne av konfliktsaker i Grimstad vitner ikke akkurat om at utviklingen av studiestedet Grimstad står øverst på agendaen hos alle. Et Grimstad sentrum med de beste arealene satt av til parkering av biler og busser imponerer neppe unge mennesker. Et moderne bibliotek på Rutebilstasjonen — omgitt av en park — kan derimot bli et viktig samlingssted også for studenter. Da er det ikke særlig framtidsrettet at parti etter parti hopper av to kommunestyrevedtak om å bygge biblioteket her, og at halve(?) Høyre går inn for å bygge et bibliotek som allerede i dag vil være for lite for Grimstad.

Til partiene som startet valgkampen med å løpe bort fra vedtakene om et moderne bibliotek på rutebilstasjonen, vil jeg si: Dette var noe av det Grimstad kommune framhevet for å få Høgskolen i Agder til å legge en framtidig universitetskampus til byen (i konkurranse med Arendal). Skal vi ikke holde dette løftet, nå når universitetet kommer til Grimstad?

Hans Antonsen, Venstres ordførerkandidat i Grimstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**