Venstre og vår lokale klimapolitikk

Av Jan A. Haagensen, Venstres førstekandidat

Som miljøparti skal Venstre selvfølgelig arbeide for en reduksjon av klimagassutslippene. Mye må gjøres på nasjonalt og internasjonalt nivå, men det er også mye vi kan gjøre lokalt. I vår kommune er det mange pendlere, særlig er det utpendling til Kristiansand. Mange benytter allerede kollektiv transport, men mange benytter også privatbilen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre i Evje og Hornnes vil arbeide for at en større andel av våre pendlere benytter bussen, gjennom å se på om det er forbedringer å gjøre på rutetidene, og rett og slett gjøre oppmerksom på hvilke fordeler det er å kunne benytte kollektiv transport i stedet for privatbil, der dette er mulig. I tillegg til å redusere klimagassutslippene får du en avslappende transport, og kostanden blir lavere totalt sett enn ved å benytte egen bil.

Selv vil jeg bidra ved å droppe fly mellom Kristiansand og Oslo, og heller benytte kollektiv transport som tog eller buss. Videre vil jeg vurdere buss som et alternativ mellom Evje og Kristiansand så sant dette er praktisk mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**