Mer kildesortering i Bydel St. Hanshaugen!

St. Hanshaugen Venstre mener at bydelen bør fortsette å gå foran med et godt eksempel når det gjelder miljø og at hele bydelen derfor bør inkluderes i et utvidet prøveprosjekt før en endelig løsning for kildesortering fastsettes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fram mot 2012 skal innføring av kildesortering av plastemballasje og matavfall etter planen gradvis gjennomføres i hele Oslo, etter vedtak i bystyret i juni 2006. En del av bydel St. Hanshaugens innbyggere har deltatt i et pilotprosjekt som skal gi Renovasjonsetaten erfaring med løsninger for kildesortering. St. Hanshaugen Venstre mener at bydelen bør fortsette å gå foran med et godt eksempel når det gjelder miljø og at hele bydelen derfor bør inkluderes i et utvidet prøveprosjekt før en endelig løsning for kildesortering fastsettes.

Mona Helene Grønlie

Mona Helene Grønlie
Foto: Reidar Lerdal

-De jeg har snakket med som er med i ordningen kan fortelle at restavfallet reduseres til nesten ingenting, forteller førstekandidat og BU-medlem Mona Helene Grønlie. -Dette gir åpenbart en betydelig miljøgevinst, sier hun.

-Vi må bli flinkere til å bruke materialer som det finnes begrensede mengder av om igjen. Bare på den måten kan vi sikre at det ikke blir mangel på dem i fremtiden. Dessuten slipper vi å bruke store områder rundt byen til å oppbevare søppelet vi skaper. Kildesortering av plastemballasje og matavfall er et viktig tiltak for å oppnå det, påpeker Grønlie.

St. Hanshaugen Venstre mener at alle bydelens innbyggere nå må få ta del i kildesorteringsordningen. -Vi er nødt til å ta et miljøløft nå, vi har skjøvet problemene foran oss altfor lenge allerede, avslutter Grønlie.

Se saken i Lokalavisen her.

For mer informasjon, kontakt:

Mona Helene Grønlie
[email protected]
41 20 49 89

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**