Forutsigbarhet er viktig for bosetting

Steinkjer ble det i mars 2007 lagt frem en opprustingsplan for skolebygg i kommunen.
En måtte gå ut fra at to av skolene, Vålen og Moen, stod i fare for å bli nedlagt, skriver føstekandidat Per Garnes i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Per Garnes

Foto: Macedo

Denne oppfatningen ble styrket da rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2008-2011 ble fremlagt .
Etter en del møter ble det klart at faren var over for denne gang.
Venstre i Steinkjer går inn for en desentralisert skolestruktur og gikk inn for å opprettholde begge skoler.
Det som er bekymringsfullt er den usikkerhet som boligbyggere og boligkjøpere føler når de vurderer å slå seg ned i nærheten av disse skolene, spesielt hvis det er unge familier med barn i skolepliktig alder.
Dette vil på sikt kunne føre til mindre tilflytting av familier med barn i skolepliktig alder og ny debatt om nedlegging om noen år.
Den betydning som skolen har for grendesamfunnene må ikke undervurderes. Ofte er den kombinert med barnehage og samfunnshus, og utgjør et kultursenter i bygda.

Venstre i Steinkjer ønsker at debatten om skolestrukturen i Steinkjer legges død i minimum ti år , og at det fastlegges et minimumsantall elever før nedlegging på ny blir vurdert.
Dette vil gi bosettere en viss grad av forutsigbarhet.

Per S. Garnes
1.kand.Venstre i Steinkjer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**