Borghild Tenden til E-18møte fredag 17. august

Arendal og Tvedestrand Venstre har gleda av å invitere til E18-møte med
Borghild Tenden, Venstre, i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite
på vegvesenets kontor på Harebakken fredag 17. august kl 1030-1130. Målet
med møtet er å informere nestleiaren i stortingskomiteen om
lokale/regionale planar og arbeid med E18 Tvedestrand-Arendal, lytte til
dei haldningar ho har og kva som vidare kan gjerast for å få vegen på
plass så snart som mogleg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Venstre

I møtet vil prosjektleiar Finn Ole Jørgensen orientere om E18-arbeidet
oppdatert akkurat nå, og Kari Huvestad om OPS-prosjekt
(offentleg-privat-samarbeid). Også spørsmål om finansiering og realisme
står på dagsorden for møtet.

Det blir enkel servering i møtet og rikeleg høve til å stille spørsmål og å intervjue både Borghild Tenden, lokale toppkandidatar mm. Både dei tre første på fylkestingslista Øystein Haga, Marianne S. Lyngvi og Anne Midtlien, Tvedestrands førstekandidat (og fylkesleiar) Line Øvernes Mørch og førstekandidat Jan Kløvstad i Arendal er tilstades. Sistnemnte leiar møtet.

Etter møtet blir det befaring til krysset Stoa/E18 og til Haslestad-Skålandsvegen for å sjå på a. farleg utkøyring og b. manglande gang- og sykkelveg.

For nærmare opplysninar: Jan Kløvstad 91 80 82 56
For meir om Borghild Tenden, sjå under her pluss vedlagt foto.

Alle medlemer i Venstre er hjarteleg velkomne til Harebakken!

……………………

Meir om Borghild Tenden
Stortingsrepresentant

Borghild Tenden fra Bærum er stortingsrepresentant for Venstre for
Akershus. Hun er nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på
Stortinget.

– For meg er det viktig at Venstre arbeider for frihet for det enkelte
menneske. Men samtidig også tar ansvar for samfunnet som helhet, slik at
enkeltmennesket føler offentlig politikk som riktig og rettferdig.
Dessuten at vi ivaretar miljøet og naturen for våre etterkommere, og at vi
legger best mulig til rette for innovasjon og nyskapning. Jeg er også
stolt over at Venstre er partiet uten særinteresser, sier Tenden.

Mellom storby og distrikt
– Akerhus, som et fylke mellom storby og distrikt, er på mange måter i en
særstilling. Det er derfor spesielt viktig at fylket representeres av en
som kjenner fylket godt, og kan identifisere seg med dets muligheter og
problemer. Venstre har siden Sverdrups dager vært et viktig og respektert
parti i norsk politikk! La oss sammen arbeide for at det også blir det i
årene fremover, fortsetter hun.

Bedre kollektivtrafikk
Borghild Tenden arbeidet tidligere med ekstern informasjon på Stortinget.
Hun har møtt som vararepresentant på Stortinget, og har sittet i
Utdanningsstyret og Næringsutvalget i fylket og Kontrollutvalget i Bærum.
Borghild er opptatt av samferdselsspørsmål som kollektivtrafikk,
miljøtunneler, gangveier og sykkelstier. Hun er også opptatt av
næringspolitikk og entreprenørskap. Hovedinteressen privat er friluftsliv,
derfor vil Borghild også arbeide for å bevare de grønne arealene i
Akershus, kjempe for Markagrensen, og bevare dyrket mark og
friluftsområdene.

Representant nr. 9 for Akershus 2005-2009, V.
Første nestleder Transport- og kommunikasjonskomiteen
Ansiennitet: 1 år, 361 dager.
Stortingsperioder
Vararepresentant nr. 1 for Akershus 1997-2001, V.
Representant nr. 9 for Akershus 2005-2009, V.
Medlemskap i stortingskomiteer
2005-2009
Første nestleder Transport- og kommunikasjonskomiteen 19.10.2005-30.09.2009
Medlemskap i gruppestyrer
2005-2009
Innpisker Venstre 19.10.2005-30.09.2006

Biografiske opplysninger

Personalia
Født 23.06.1951 i Stryn, Sogn og Fjordane.
Datter av selvstendig næringsdrivende Thor Tenden (1924-1998) og
telefonfullmektig Oddlaug Bødal (1924-)

Utdanning
Grunnskole 1958-1967
Videregående skole 1967-1970
Norges idrettshøgskole, mellomfag 1971-1973
Pedagogikk grunnfag og mellomfag, UiO 1973-1975
Sosiologi grunnfag og mellomfag, UiO 1976-1977
1. avd. juridisk eksamen, UiO 1987
Sosiologi hovedfagseksamener, UiO 1993-2000

Yrke
Lærer ved Valler videregående skole 1978-1993
Konsulent i Venstres stortingsgruppe 1993-1996
Rådgiver i Stortingets informasjonsseksjon 1996-2005

Kommunalpolitisk aktivitet
Varamedlem Bærum kommunestyre 1999-2003, 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet
Medlem Akershus fylkesting 2003-2005
Medlem Akershus fylkesutvalg 2005-2007

Offentlige verv
Nestleder Hovedutvalget for utdanning Akershus 1995-1999
Leder Klagenemda for utdanning Akershus 1995-1999
Medlem Kontrollutvalget Bærum 1999-2003
Medlem Oslofjordens Friluftsråd Akershus fra 2003
Medlem Samferdsels- og miljøkomiteen Akershus fra 2003
Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Oslo og
Akershus 1995-1999
Medlem Styret for VEAS fra 2003

Tillitsverv i partier
Medlem Styret i Bærum V fra 1994, leder 1998-2001
Nestleder Styret i Akershus V 1994-1996, medlem 1994-2003

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**