Mer til ungdom i Hunndalen

Møteplassen er nærmest en foreldredrevet ungdomsklubb, som får langt mindre økonomisk tilskudd fra kommunen enn fritidsklubben på Kopperud og ikke minst Ungdommens Hus i sentrum. Dette er en svært urettferdig og uheldig prioritering

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Gjøvik Venstre mener det er på høy tid at ungdom i Hunndalen får mer av Gjøviks midler til ungdom. Møteplassen er nærmest en foreldredrevet ungdomsklubb, som får langt mindre økonomisk tilskudd fra kommunen enn fritidsklubben på Kopperud og ikke minst Ungdommens Hus i sentrum. Dette er en svært urettferdig og uheldig prioritering. Svært mange av Gjøviks ungdommer bor som kjent i Hunndalen. Gjøvik Vernstre mener tilbud til ungdom i Hunndalen må prioriteres foran en skateboardpark til mange millioner kroner i sentrum av Gjøvik.
Gjøvik Venstre har også programfestet at Hunndalen skal få BMX/sykkelcrossbane til bruk for sykkelglade og aktive barn og unge.

Christin Guldahl Madsen, Hunndalen
2. kandidat for Gjøvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**