Valg 2007 – hvor er visjonene?

Valgkampen har begynt. Vi leser utspill og innlegg i debattspalter. Partier og ordførere med politiske regnskap og nye lovnader. Politikere som undergraver andre kandidaters motiver. Kandidater og partier som kommer med motinnlegg. Men hva vil de?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det diskuteres egenandeler og utbygginger av lokale veier. Det betyr selvfølgelig noe for de det gjelder, men hvor har de visjonære mål og ambisjoner blitt av? Antakelig har de forsvunnet med at de fleste mennesker i Norge har det veldig bra. Med stadig økende velstand forsvinner visjonære drømmer og håp for framtiden. "Mye vil ha mer" er det et ordtak som sier. Det kanskje visualiserer våre holdninger til politikk. Vi vil ha større og bedre materielle goder. Jeg savner en langsiktig og visjonær politikk som klarer engasjere folket og enkeltmennesket. Hvordan ønsker vi å leve om 30 år? Hvordan skal våre barn og barnebarn leve?

Norsk politikk er dessverre ikke organisert slik at langsiktige mål og samfunnsutvikling kommer til syne. Valgperioder på fire år er kanskje for kort tid. Lønnsomheten i forhold til oppslutning er for stor både i forhold til ordførervalg og stortingsvalg. Man har ikke råd til å tape, både for sin egen del eller partiets del. Politikken kommer alltid i første rekke, vel og merke dersom man blir gjenvalgt. Å bli gjenvalgt er viktigere enn hvordan bygda, kommunen, regionen eller staten skal utvikle seg.

Norge har en historisk sjanse både lokalt og nasjonalt til å føre en politikk som stimulerer til vekst, både økonomisk, intellektuelt og moralsk. Det er en mulighet vi må utnytte. Hvorfor kan ikke Norge investere i hurtiggående tog mellom Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen/ Stavanger. Hvorfor er det norske skole blant de dårligste i Europa? Ungdom og kompetanse er vår fremtid. Her må vi investere. Vi må slutte å flikke og plastre, vi må skape. Det var to eksempler, det finnes flere.

La valget i 2007 bli et valg for visjonene og de som vil noe til det beste for samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt. De som allerede har det bra må være overbærende om de taper noen hundrelapper, dersom samfunnsutviklingen går riktig vei. Stem på de som klarer lage et bilde av det samfunn du selv ønsker om 30 år. Ikke la deg lure av kortsiktige løsninger og matpolitikere som søker gjenvalg.

Øystein Håkonsløkken
Åmot Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**