Dagens Venstreprinsipp

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I morgen: 4. Virkelig frihet forutsetter fellesskap og rettferdighet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**