Dagens Venstreprinsipp

7. Politisk makt skal komme nedenfraPolitisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I morgen: 8. Makt skal spres og balanseres

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**