Dagens Venstreprinsipp

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Venstre er det liberale partiet, det sosial-liberale partiet i norsk politikk. Mange forsøker å kalle seg liberale i debatter denne sommeren, og her er kortutgava av Venstres prinsipprogram, der vi bruker sosial-liberalt og liberalt i samme mening.

Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv – for begge kjønn, på tvers av landegrenser, kulturell bakgrunn, livssyn og legning. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I morgen: Det personlige ansvaret er ufravikelig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**