Drangedal Venstre vil satse på skolen

I neste kommunestyreperiode vil nye skolebygg, kvalitetsøkning på elevenes opplæring og økt kvalitet på tilbudet innen pleie- og omsorgssektoren være Venstres hovedprioriteringer, sier leder i Drangedal Venstre Ola Nesland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Med Venstreordfører i kommunestyreperioden 1999-2003 satset Drangedal Venstre på utbygging og modernisering innen pleie- og omsorgssektoren, og det ble bygget nytt sykehjem og nye omsorgsboliger. Vi fikk nye og moderne lokaler og til sammen 10 flere plasser.
I neste kommunestyreperiode vil nye skolebygg, kvalitetsøkning på elevenes opplæring og økt kvalitet på tilbudet innen pleie- og omsorgssektoren være Venstres hovedprioriteringer.

Skolestart, barn

Kompetanseår for lærerne:
Det er viktig for den videre utviklingen i Drangedal at vi har kompetente, kunnskapsrike og motiverte lærerne, slik at elevene kan gå ut av grunnskolen med et solid grunnlag for videre skolegang.
Det er derfor nødvendig å satse mer systematisk på en solid etter- og videreutdanning som både kan gi lærerne økt faglig og pedagogisk kompetanse samt inspirasjon til innsats for en stadig bedre grunnskole i Drangedal.
Etter forslag fra Venstre vedtok Telemark fylkesting å utrede et kompetanseår for lærerne i videregåened skole i Telemark. Drangedal Venstre ønsker at et kompetanseår for lærerne også utredes i Drangedal. Ordningen innebærer at lærere etter et visst antall år, kan få permisjon inntil ett år med full eller delvis lønn for å ta relevant videreutdannelse eller praktisere i annet relevant arbeid.

Entreprenørskap:
Drangedal trenger et stort løft på nyskaping og næringsutvikling. Entreprenørskap og elevbedrifter har vært suksess i mange kommuner, og Venstre ønsker derfor dette som et spesielt satsingsområde i Drangedal.

Trenger mer moderne skolelokaler:

Kroken skole trenger utvidelse med nytt og større personalrom og bedre arbeidspasser for lærerne samt lokaler til SFO.
I Prestestranda trengs en storsatsing. Solberg skole har hatt svært gammeldagse lokaler i mange år, og ungdomsskolen har heller ikke lokaler som er egnet til å drive en opplæring etter dagens læreplaner. Det må satses på et nytt og moderne skolesenter i Prestestranda med lokaler som er tilpasset framtidas skole.

Ola Nesland
Drangedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**