HJEMMETJENESTEN

I et debattinnlegg i Dagbladet tar Gamle Oslo Venstres bystyrekandidat Guro Fjellanger til orde for bedre kvalitet og mer valgfrihet i pleie- og omsorgstilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ikke alle eldre trenger hjemmehjelp. Ikke alle som trenger hjelp, er gamle. Ikke alle gamle har dårlig råd. De fleste som trenger praktisk hjelp i hjemmet, er ikke senile. Selvfølgeligheter? Ja, kanskje. Men det virker som om det kan være greit å minne om disse enkle fakta i den pågående debatten om organisering og prioritering i hjemmetjenesten i Oslo.

Guro Fjellanger

Foto: Sveinung Bråthen

Venstres posisjon er klar: Vi mener det er viktig at alle får den hjelpen de trenger, og at mennesker selv skal kunne velge hvem som skal yte hjelpen og kunne bytte dersom de ikke er fornøyde.

I motsetning til Høyre mener Venstre at det er et reelt problem at for mange brukere i dag ikke får nok hjelp, og at tilbudet fra private leverandører ikke oppveier behovet for å bedre det kommunale tilbudet. Samtidig er forslaget fra venstresiden om å gi gratis hjelp til alle over en viss alder en avsporing, fordi det verken tar høyde for at ikke alle eldre har dårlig råd, eller at stadig flere brukere er yngre mennesker, og at en del av dem har dårlig råd. Derimot bør vi foreta en gjennomgang av nivå og tak på egenandelene for å sikre at de som trenger hjelp, har råd til å motta hjelp i det omfanget de behøver.

Venstre vil, på samme måte som SV, sørge for at den kommunale hjemmehjelpen er førsteklasses. Først og fremst fordi den som trenger hjelp, slipper mennesker inn i hjemmet, og av og til helt inn på kroppen. Vissheten om at det er samme hjelper eller hjelpere som kommer fra gang til gang er ikke bare viktig for verdighet og trygghetsfølelse, det er dessuten betraktelig mer effektivt og økonomisk enn å skulle drive opplæring av nye mennesker nesten hver eneste gang. På samme måte er forutsigbarhet og mulighet til å få hjelp utenom vanlig arbeidstid viktig, særlig for dem som er i arbeid eller under utdanning. Flere må få tilbud om brukestyrt personlig assistent, men selv om man ikke får det, må samme prinsipper om rett til å velge hvem som skal yte hjelpen og prioritering av oppgaver gjelde.

For Venstre er det viktig at valgfriheten er reell. Derfor er vi, i motsetning til SV, tydelige på at vi vil beholde ordningen med private leverandører etter valget. Selv om det er en relativt liten del av brukerne som hittil har valgt andre leverandører enn kommunen, er det viktig at det fins et konkret alternativ for dem som er misfornøyd med den kommunale tjenesten. Ulike mennesker trenger ulike løsninger. Det har vi i Venstre forstått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**