MINIBADEANLEGG PÅ RINGERIKE

Innlegg til Ringerikes Blad fra Frode Haugseth
Gi folket det de trenger — minibadeanlegg!

Bedre helse gir økt velvære og bedre livskvalitet. Investeringer i slike prosjekter er god Venstrepolitikk.
Trond Olsen’s godt reflekterte innlegg i Ringerikes Blad bør taes til etterretning.
Venstre presenterer den gode ideen om å bygge om et nedslitt og lite benyttet friluftsbad til et minibadeanlegg for helårsbruk. Det kan være en god investering istedenfor å “flikke på” andre nedslitte badeanlegg/svømmehaller. Et badeanlegg til stor glede for så vel til som skoleelever og deres behov for svømmeundervisning, som andre interesserte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Minibadeanlegg

Foto: Roar Olsen

Og de er det mange av, skal vi tro alle de leserinnlegg gjennom tidligere år.
Et minibadeanlegg i Schjongslunden vil være glimrende, også sett sammen med andre idretts-/friluftsaktiviteter som vil foregå i området, både nå og i fremtiden.
Tenk også på den nye storskolen som er tenkt bygget i aldeles nærhet.
I forbindelse med utbygging av ny stadion og dens behov for infrastruktur, ja så er også dette problemet løst.
Ja, ideen er så god at selv det lokale næringsliv bør være interessert. Vi snakker ikke her om store prosjekter til 100-200 mill.kroner som tidligere har skremt de fleste.

Ringerike Venstre minibadeanlegg

Foto: Roar Olsen

Er dette noe som lokalbefolkningen kan samles om? Jeg tror svaret er ja, og dette er også noe vi har fortjent og trenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**