Oppmuntrende gallup for Sande Venstre

På en meningsmåling offentliggjort i Drammens Tidende13.august, får Venstre i Sande en oppslutning på 5%. Dette er en framgang på 2,2 % i forhold til kommunevalget for 4 år siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det er likevel ikke nok til to plasser i kommunestyret, men avhengig av hvor mange som stemmer i Sande, vil det sannsynligvis være mulig å kunne få to plasser med en stemmeprosent på ca. 7-8%.
Derfor vil Venstre intensivere innsatsen for å få en fortsatt framgang. Representanter for Venstre vil bl.a. ta en tur til Holm gamle skole 29. august kl. 18.30. Vi vil møtes utenfor skolen, og der vil vi oppfordre Holm-innbyggerne til å komme med innspill.
Sande Venstre har i sitt program et punkt som spesielt tar opp dette med kloakkløsning og en bedre vanntilførsel for alle innbyggerne på Holm. Dessuten vil Venstre kjempe for at Holm må få et grendehus nå etter at kommunestyreflertallet har gått inn for at Holm gamle skole ikke skal rehabiliteres. Holm-området har etter Venstres mening, ikke blitt prioritert godt nok de senere årene. Nå vil vi ta tak i dette!
Derfor: Holm-folk, ta en tur til skolen 29. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**