Ringerike Venstre utdeler miljøprisen 1. september

I år er det 15 år siden Ringerike Venstre tok initiativet til å dele ut en miljøpris på Ringerike.
Ringerike Venstres miljøpris statutter forteller at miljøprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller foreninger som i særlig grad ivaretar naturen og miljøet eller bidrar til utvikling av et bedret bo- og oppvekstmiljø i Ringerike kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ole-Gunnar Øhren, som er leder av komiteen er hemmelighetsfull i forbindelse med utdeling av prisen. Men han kan fortelle at det er igjen en verdig utdeling.
Utdelingen skjer i Bysalen Amfi under LIPA konserten. (Våre egne musikalske LIPA-studenter skal underholde) Konserten begynner kl. 19.00. Billetter kan kjøpes på www.ringbillett.n

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**