Styrk Eldreomsorgen

Å disponere egen bolig og å kunne bo i den så lenge som mulig, er for svært mange det viktigste aspektet ved alderdom.
For å få til dette, må vi omprioritere og finne nye løsninger i fremtiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Tilbudet om vaktmestertjenester som i dag gis i kommunen, er svært begrenset og Sarpsborg Venstre ønsker en utvidelse av dette tilbudet. Dette vil sette eldre mennesker i stand til å leve et verdig liv i sitt eget hjem så lenge helsen tillater det, og det offentlige kan dessuten spare store summer på å hjelpe de Eldre til å bo lengre hjemme.

Sarpsborg Venstre er opptatt av at det forebyggende helsearbeidet må ha konkrete målsettinger om å redusere skader og fallulykker hos Eldre mennesker. Dette krever at forebyggingsperspektivet er en integrert del av kommunesplanleggingen.

Eldre har ulike behov. Tilbudene og ytelsene Eldre mennesker mottar, må derfor i størst mulig grad tilpasses den enkelte.
Eldre som får vanskeligheter med å klare seg selv, må i den grad de selv er i stand til det, få velge mellom hjemmebasert omsorg, eldreboliger i tilknytningn til fellestjenester, eller institusjon og institusjonsbasert omsorg.

Sarpsborg Venstre mener at alle som trenger hjelp i hverdagen, må få nødvendig bistand når de trenger det. Det gjelder så vel hjemmetjenester som plass i sykehjem eller omsorgsbolig.
En styrking av tilbudet om hjelp til enkle dagligdagse gjøremål som f.eks lyspæreskifting, vil være skadeforebyggende og en mulighet for å hindre lårhalsbrudd og andre fallulykker som rammer mange eldre.

1.kandidat Sarpsborg Venstre
Stener A Enger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**