Åpen spørretime, spørsmål og interpellasjoner

I høst starter en ny kommunestyreperiode. I den forbindelse har Venstre noen ønsker.

Nr.1: Åpen spørretime.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Alle innbyggere i kommunen kan stille spørsmål. Ved revidering av kommunestyrets reglement i sak 54/04 foreslo Venstre at det skulle gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyrets ordinære saksbehandling starter. Dette ble nedstemt med 16 mot 10 stemmer. Mange kommuner har innført denne ordningen og selv om kommunestyrene ikke blir nedrent av innbyggere som ønsker å benytte seg av denne retten så har de iallfall muligheten til det. Hvorfor skal ikke Meløy kommune kunne gi sine innbyggere denne muligheten? Venstre lover at vi kommer til å ta opp saken opp igjen ved ny revidering av reglementet.

Arild Kjerpeseth.

Foto: M.A.Bjørkli.

Nr. 2: Spørsmål og interpellasjoner skal være først på sakslista. Meløy har aktive politikere som er flinke til å ta opp spørsmål som vedrører våre innbyggere. Slik som det er i dag får politikerne stille spørsmål/interpellasjoner helt på slutten av sakslista. Kommunestyremøtene i Meløy er ofte langvarige og når man er kommet sist på sakslista er det flere representanter som har fått permisjon, media har ofte forlatt salen og eventuelle radiolyttere har for lengst gitt opp å vente på svaret. Dette synes Meløy Venstre er uheldig og ønsker derfor at dette må forandres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**