Modig gjort av Sp i bomsaken

Oppland Sp varsler at de snur i bomsaken. De vil nå legge ned bommen på Breiskallen og flytte bommen på Grønvold til Lygna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Det er godt nytt for arbeidspendlerne og folk langs Vestre Totenveg at Oppland Sp nå erkjenner at de bommet i bom-saken. Det sier Venstres 1. kandidat i Gjøvik, Ketil Kjenseth. Han satt i kommunestyret i Gjøvik da bomsaken ble vedtatt og stemte da for Roksvoll/Eina-alternativet.

– Jeg syntes det var helt urimelig å skulle basere en veiutbygging på arbeidspendlere, som det er mange av mellom Gjøvik og Raufoss, sier Kjenseth. Han sier denne saken må bli stående igjen som en lærebok på dårlig bomveiplanlegging.
– Både forskuddsinnkreving og finansiering basert på arbeidspendlere bør nå være avlivet for godt, sier Kjenseth og berømmer Oppland Sp for kontakten mot samferdselsministeren.

Baksiden ved Sps forslag om bom på Lygna er lengre nedbetalingstid. Det tror Kjenseth at folk vil akseptere.
– Både forståelsen for og viljen til å betale vil øke når bilistene ser sammehengen i prosjektene på Toten og på Hadeland.

Kjenseth er også 3. kandidat på fylkestingslista til Venstre og forskirer at han vil stemme for Lygna-alternativet om han skulle bli valgt inn i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**