Oppdretterne må betale

Fiskeoppdretterne får ikke lenger boltre seg gratis på kysten. Regjeringen vil innføre såkalt arealavgift. – Gledelig, sier Steigen-ordfører Berit Woie Berg (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Regjeringen setter nå ned et utvalg som skal vurdere hvordan en slik avgift skal utformes og hvem som skal få pengene, staten eller kommunene.
I kommunekassen

– Vi ønsker at denne avgiften skal bli en ren kommuneskatt. Det ville være meningsløst at staten både skal ta konsesjonsavgiften og arealavgiften, sier Steigen-ordfører Berit Woie Berg.

For noen år siden tok hun til orde for å innføre einedomsskatt for oppdrettsnæringen.
Stor misnøye

Bakgrunnen for at fjordleie nå blir vurdert skal være den økende lokale misnøyen med oppdrettsnæringen. Sentralisering av slakteriene og effektivisering gjør at stadig flere kommuner mister arbeidsplasser og skatteinntekter fra oppdrettsanleggene.

Nordnorsk Havbrukslag sier de har forståelse for kritikken.

– Ja, jeg skjønner at de blir sure rundt om i lokalsamfunnene. Oppdrettsnæringen kan gjøre mye mer for å få goodwill. Men jeg tror ikke nok en avgift er veien å gå, sier leder Tor Anders Elvegård.

– Da må vi heller bli flinkere til å støtte opp lokalsamfunnene, f. eks ved å bygge kaianlegg og sørge for at arbeidpassene forblir i kommunene, sier Elvegård til NRK.

kilde: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.3193039

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**