Problemet i Bjørvika

Onsdag står Bjørvika-utbyggingen på sakskartet i byutviklingskomi-teen. Ola Elvestuen (V) synes saksgangen er under enhver kritikk. Dette skriver Østkantavisa 16. august 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


BJØRVIKA: — De har brukt så lang tid, og så lite er gjort, sukker Ola Elvestuen (V), leder for byutviklingskomiteen. Oslo-politikkens kanskje heteste potet, Bjørvika-utbyggingen, skal opp i byutviklingskomiteen førstkommende onsdag, og Elvestuen er tydelig misfornøyd med det forslaget Høyre/FrP-byrådet har lagt på bordet. Han slår fast at Venstre vil stemme mot forslaget, og med de signalene Ap og SV har sendt, blir det ikke flertall for det forslaget som nå ligger på bordet.
— Det eneste de har gjort er å kutte noen få meter nærmest Middelalderparken, ellers er det stort sett det samme. Det holder ikke. Vi må ha mer luft for å unngå en barriere, sier Elvestuen til Østkantavisa.

Stort engasjement
Bjørvika-utbyggingen har skapt sterke følelser siden Barcode-tegningene ble offentliggjort i fjor høst. Over 30.000 mennesker skrev under et opprop mot utbyggingen, og Elvestuen og andre har ment de foreslåtte høyhusene vil bli en mur mellom fjorden og byen. Høyre på sin side mener det er miljøvennlig at folk bor sentralt og nær kollektivknutepunkt, og at man må bygge tett for å håndtere den massive befolkningsveksten Oslo opplever.
— Det blir feil å sette likhetstegn mellom antall etasjer og miljøvennlighet. Miljø handler om å skape byrom folk vil oppholde seg, i tillegg en rekke andre ting som handler om kollektivtrafikk og hvordan man legger til rette for syklister og fotgjengere, sier Elvestuen.
— Det som er spesielt med Oslo er det amfiet man har, med grønne åser ned mot fjorden. De grønne åsene er Oslos skyline. Barcode vil endre Oslos profil radikalt, mener han.

Grundige vurderinger
Venstre, som Høyre/FrP-byrådet må ha på lag hvis de skal få flertall, ønsker grundigere vurderinger av hvordan utbyggingen vil virke i byrommet. De ønsker også langt flere tegninger av hvordan Bjørvika vil bli seende ut fra forskjellige steder i byen.
Tidligere i sommer fikk Høyre/FrP-byrådet fram flere alternative forslag på hvordan Bjørvika kunne bli seende ut, siden kritikken mot Barcode-planene var så sterk. De endte likevel med å gå for det opprinnelige forslaget.
Ronny Fagereng, Venstres representant i bydelsutvalget i Gamle Oslo, tror ikke den ekstra runden byrådet tok var særlig reell.
— De kom opp med noen liksom-alternativer, men man visste jo hva de ville ende med, sier han.
Fagereng er misfornøyd med at lokalpolitikerne i Gamle Oslo ikke er blitt hørt med sine innspill.
— Siktlinjene fra Gamle Oslo mot fjorden er for dårlige, og de planlagte gatene i Bjørvika er vinklet skjevt på de eksisterende gatene i bydelen vår. I tillegg vil de bygge altfor høyt ved Middelalderparken, og til slutt har de planlagt en alt for bred “Stalin-allé” gjennom Bjørvika som vil skape altfor stor trafikk, sier han.

Viktig for indre øst
Ola Elvestuen er ikke imponert over byrådet i denne saken.
— Man ender opp med at bystyret må gjøre jobben når byrådet legger fram en så dårlig sak. Det trengs vesentlige endringer, og det byrådet har gjort i denne saken synes jeg er dårlig lederskap, sier Elvestuen og oppsummerer sine visjoner for Bjørvika:
— Venstre vil ha en intim storby, en by som er åpen mot sjøen. Det er viktig for folk i Oslo indre øst, sier han til Østkantavisa.
NB: Mandag skal politikerne på befaring i Bjørvika, før saken kommer opp i byutviklingskomiteen onsdag.

Østkantavisa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**