Vil ha fastpsykologer for barn og unge

Venstre i Stavanger ønsker en ordning med kommunale psykologer i bydelene for å raskt kunne gi hjelp til barn og unge med psykiske problemer. Ventetiden ved barnepsykiatrisk avdeling er nå 120 dager. —Det er alt for lenge, sier Per A Thorbjørnsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen

— Det bør være like enkelt å få plass hos psykologen som hos fastlegen, sier Venstres listetopp Per A. Thorbjørnsen til Stavanger Aftenblad.

Thorbjørnsen stod også bak forlsaget om en fastpsykologordning som fikk gjennomslag på Venstres landsmøte i vår. Nå følger Stavanger Venstre opp lokalt med et forslag om en slik ordning for barn og unge i Stavanger. Venstre vil ta intiativ til at det opprettes 20 psykologstillinger i bydelene. Disse psykologene skal arbeide med barn og unge opp til videregående skole.

—Noen ganger må nytenkningen skje lokalt før storting og regjering ser nødvendighet av reformer, sier Per A Thobjørnsen til Stavanger Aftenblad.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**