Grønn valgkampstart

Venstres hovedsak er miljø, og dette ble satt på dagsordenen under valgkampåpningen i Trondheim onsdag. Leütenhaven var for anledningen omgjort fra parkeringsplass til park, for å understreke at Venstre vil gjøre Trondheim til en grønnere og mer miljøvennlig by, og Trøndelag til et grønnere fylke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

vk-åpning 2

Foto: NN

– Å dreie storbyene i en mer miljøvennlig retning er kanskje det viktigste enkeltbidraget til en mer bærekraftig global utvikling. Vi som lokalpolitikere har derfor et stort ansvar for å føre en mer miljøvennlig politikk på alle områder, sa Venstres førstekandidat i Trondheim, Jon Gunnes. Gunnes fokuserte videre på viktigheten av å utbedre kollektivtilbudet både i og rundt byen, og at det krever tverrpolitisk samarbeid for å få til et kollektivløft.

– Samtidig handler slagordet vårt “grønn by” om mer enn klimapolitikk, det handler også om at vi ønsker oss en vakrere by med flere grønne lunger. Derfor ønsker vi blant annet å gjøre Leütenhaven om til park, fortsatte Gunnes.

Venstre er også opptatt av at hver enkelt kan gjøre et bidrag for klimaet. Og for å markere at kampen for et bedre klima er et felles ansvar, delte Venstres førstekandidater i Trondheim og Sør-Trøndelag, Jon Gunnes og Elisabeth Paulsen, ut miljøpriser i form av sykler til tre lokale kandidater som alle har gitt et positivt bidrag for å bedre miljøet.

Jon kjetil elisabeth

Foto: NN

Toyota Hell Bil — en bilforhandler å lære av
Ketil Jansen er daglig leder for Toyota Hell Bil, og han får miljøpris fra Venstre for å sette et bedre miljø på dagsorden ved reklamekampanjer for mer miljøvennlige biler. Da kan bilkjøperne lettere velge et noe mer miljøriktig alternativ. Toyota leverer hybridbiler som er mer miljøvennlig enn dagens tradisjonelle bensin- og dieselbiler. Toyota forsker dessuten i stor skala på morgendagens drivstoff hydrogen.

Miljøpris

Foto: NN

Egil Evensen — et fjernvarmeikon
Egil Evensen har vært sjef for fjernvarmeutbyggingen i Trondheim i mange år. Selv om det er jobben hans, så overleverer vi Egil personlig en miljøpris fra Venstre. Et brennende engasjement for å utnytte søppel til energi har ført til at Trondheim er Norges ledende fjernvarmeby.

Jordbær

Foto: Roar Sollied

Økologisk mat — sunt, godt og miljøvennlig
Kirsten og Eivind Bakke driver økologisk grønnsak- og husdyrproduksjon på Melhus. Vi i Venstre liker maten og produksjonsmetoden og vil derfor hedre dem med en miljøpris. Håpet fra oss er at matvarebutikkene blir flinkere til å friste oss kundene med flere varer av dette slaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**