Utvikling og ny kunnskap – ønskelig og nødvendig

Det snakkes i dag mye og ofte om kompetanse i omsorgssektoren i Levanger, skriver Venstres Gerd Talsnes Heggdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Helse, sosial

Foto: Luth

For noen yrkesgrupper har det i flere år vært akseptert at de har hatt behov for å utvide sine kunnskaper, skaffe seg ny kunnskap eller fordype seg i allerede tilegnet kunnskap, og de er gitt permisjoner og rettigheter i forhold til dette. Dette gjelder imidlertid slett ikke alle yrker. Fram til nå har dette vært omtrent fraværende i omsorgssektoren. Det har vært sagt og skrevet mye om mangler og svikt i omsorgen for eldre. Ofte, og sikkert med rette, har dette blitt forklart med at det er mangel på antall ansatte, men kanskje i like stor grad kan det være mangel på inspirasjon og utvikling hos de ansatte.

Å arbeide som omsorgsarbeider, uansett hvor man arbeider og hvem man arbeider med, er over tid en oppgave med store ikke bare fysiske, men også psykiske utfordringer. Å kunne få systematisk "påfyll" etter behov, vil kunne bidra til å forhindre eller forsinke behov for sykemeldinger og kunne bidra til å holde den enkelte arbeidstaker lengre i arbeid. I Levanger Venstre mener vi at opplæring og etterutdanning vil gi de ansatte et bedre grunnlag for å takle arbeidsdagen og for å heve kvaliteten på tjenestene. Vi har derfor i vårt program lovet at vi skal prioritere dette. Vi vil arbeide for at kommunen skal sette tilbud om mer kunnskap til denne gruppen kommunalt ansatte i system.

Noen ser på kompetanseutvikling som en utgift, andre ser på det som en investering. I Levanger Venstre ser vi det definitivt som en ikke bare ønskelig, men som en nødvendig investering både for kommunen som arbeidsgiver, for den enkelte arbeidstaker og for den eller de som mottar omsorgstjenester.

Gerd Talsnes Heggdal
Levanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**