3. kandidaten

Kjell Matre er Austrheim Venstre sin 3. kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kjell Matre

Foto: Privat

Hei,
Eg er 65 år og lærar (delvis AFP-pensjonist). Eg starta karrieren som ufaglært lærar i Høylandsbygd, Kvinnherrad i 1964, deretter eit år i Austrheim etter lærarskulen. Eg var 14 år ved ein spesialskule på Ulvsnesøy. fra 1982 har eg vært lærar ved Kaland Skule. Eg har arbeida med vaksenopplæring det siste året.

Eg er opptatt av at dei funksjonshemma skal få det så godt som mogleg, både når det gjeld bustad, arbeid og sosial inkludering.

Kulturlandskapet må haldast i hevd. Sitkagrantrea må vekk. Og bøndene må få vilkår til å driva gardsbruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**