Grønnere Paradis er mulig – tilgang til sjøen viktig

– Det er mulig å etablere et større grøntområde i Paradis, sier Helge Solum Larsen, som sitter i kommunalstyret for byutvikling. Det er i Stavanger Aftenblad byplanleggere og boligutviklere har pekt på behov for grønnere planlegging i forbindelse med utviklingen av det gamle godsterminalområdet. – For Venstre har det hele tiden vært vesentlig at den innerste delen av Hillevågsvatnet åpnes opp slik at et nytt grøntområde her får tilgang til sjøen, sier Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunedelplanen for Paradis og Hillevåg viser deler av den gamle godsterminalen som friområde, men dette kan utvides når de faktiske planene for området skal vedtas.
– Å flytte deler av småbåthavnen til utsiden av Strømsbrua, er et premiss bystyret enstemmig har gitt i kommunedelplanen og som bør realiseres når ny plan om småbåthavner kommer. I dag er det slik at man nesten ikke klarer å dyppe tærne i vannet. Et nytt større grøntområde er avhengig av kontakt med sjøen for å virkelig være attraktivt for folk å bruke.

Helge Solum Larsen

Foto: JAS

– Godsterminalområdet som helhet burde nok vært levert tilbake til byen, sier Solum Larsen. Det er en diskusjon som går rett inn i alle saker hvor statlige selskaper håndterer store eiendommer ute i kommunene. – De statlige aktørene er ikke enkle å ha med å gjøre, det så vi sist i forbindelse med utbyggingsplanene for Lagårdsveien 100 som bryter med kommunenes egne planer for utnyttelse.
– På den gamle godterminalen planlegges det å bruke indrefileen av området til ny driftsbanegård, sier Solum Larsen. Venstre fikk støtte fra ett enstemming bystyre om å be om at denne ble plassert et annet sted, uten at det ser ut til at det blir tatt hensyn til. – Med en ny driftbanegård midt i området vil kvalitetene bli dårlige, uansett om det er boliger eller grøntområde området skal brukes til.

I kommunedelplanen var intensjonen at området skal ha en balanse av bolger, næring og grønt. Det vil i det videre også være viktig å sikre landskapskvalitetene i området fra Breiavatnet til Hillevågsvatnet. Solum Larsen er enig med byplanleggerne i at Byterminalen var et feilgrep. – Håpet må være at det bygget kan bli fjernet når den nye planen for jernbaneområdet blir lagt fram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**