Egil Fagerland

Egil Fagerland innehar 2. plassen på Venstres liste i Holmestrand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Egil Fagerland

Egil Fagerland

Egil er 53 år, og arbeider som selvstendig næringsdrivende, og har siden 1987 drevet firmaet KRS som arbeider med kontroll og sertifisering av alle typer løfteinnretninger, løfteredskaper og masseforflytningsmaskiner. I tillegg har han opplæring av brukere på denne type utstyr.

Ved valget i 2003 var Egil også høyt plassert på Venstres liste, og er vararepresentant i dagens kommunestyre.

Egil er opptatt av næringspolitikk med fokuset på småbedriftenes vilkår. I tillegg er miljøsaken noe han er engasjert i, og har funnet at Venstre her har et troverdig alternativ med sine løsninger.

Egil er opprinnelig utdannet elektriker, og har adresse Vollsåsen Terasse 61.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**