Et krafttak for miljøet

Daglig ser vi miljøsynder bli begått i Sarpsborg, søppel som kastes i skogkanten, manglende resirkulering, og økende forurensede biltrafikk. Sarpsborg Venstre ønsker å ta et krafttak i kommunen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det første vi vil gjøre sette fokus på er bedre kildesortering. Dette vil vi gjøre enklere for kommunens innbyggere ved å tilby de egne avfallsdunker til plast, miljøfarlig avfall, glass og metall.

Det neste vi vil gjøre er å etterkomme søppeldumpingen i skog og utmark. Venstre støtter derfor rådmannens forslag om å samle all søppellevering til Gatedalen og utvide åpningstiden til kl 19:00. Men Venstre ønsker å gå litt lenger, og tilby Sarpsborgs borgere å kunne levere avfall også på lørdager, slik det er i Fredrikstad. Ved å samle alt på et sted og utvide åpningstidene betraktelig, bedres også servicen vesentlig. Noe vi i Venstre har stor tro på vil etterkomme det meste av søppeldumpingen.

For å redusere den økende forurensende biltrafikken vil Venstre forbedre kollektivtilbudet ytterligere enn det er i dag. Det betyr vi må ha flere avganger og flere småbusser av grevling-typen, som kan komme til der de vanlige bussene blir for store. Samtidig vil vi se flere busser som kjører på biodiesel i Sarpsborg.

Sarpsborg Venstre støtter også planene til kommunen om et fjernvarmeanlegg i sentrum. Her vil Venstre rose kommunen for å ha tatt et viktig initiativ i miljøsaken!

Skal vi bedre miljøet i Sarpsborg må det også en holdningsendring til. Skal vi få til det må vi allerede starte hos barn og ungdom. Derfor ønsker vi å drive konkret og morsomt miljøarbeid i grunnskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**