Kjerstin Eek Jensen

Kjerstin Eek Jensen er 3.kandidat på Holmestrand Venstres liste til kommunestyrevalget i år

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kjerstin Eek Jensen

Kjerstin Eek Jensen

Kjerstin er 31 år, og var 4. kandidat ved Stortingsvalget i Vestfold for to år siden. Den gangen hadde hun bosted i Sande kommune, og var også med i Hovedutvalget for Helse og Sosial i Sande kommune.

Kjerstin er opptatt av en familiepolitikk som tar utgangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne de løsninger som passer dem best.

Kjerstin er også opptatt av en god eldreomsorg hvor den enkeltes rettighet ivaretas, og at forebyggingsperspektivet blir en integrert del av samfunnsplanleggingen.

Kjerstin har sin utdannelse innenfor helsesektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**