Kreative og nyskapende Lunner

Venstre vil arbeide for en politikk som bidrar til å øke lokal sysselsetting,
og som gjør det attraktivt å etablere nye bedrifter og drive variert
næringsvirksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Datamus, hånd

Lunner har hatt en stabil økonomi som jordbruks- og pendlerkommune. Til tross for nærheten til Oslo har Lunner bevart mye av sin landlige idyll. Det spesielle landskapet langs Vigga er svært sårbart. Når vi i årene som kommer skal legge til rette for utvikling av nytt næringsliv, er det viktig at vi tar hensyn til disse verdiene.

Jorde åker landbruk

Venstre vil:
– Tilrettelegge for småbedrifter
– Etablere næringshage med rimelige lokaler for
selvstendig næringsdrivende
– Satse på elevbedrifter i grunnskolen
– Bevare kulturlandskapet gjennom et fremtidsrettet
landbruk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**