Vis ungdom tillit!

Når folk kommunene på Agder går til valg 10. september, holdes 16-åringene utenfor. De får rett og slett ikke lov å stemme på hvilke personer som skal være med å styre kommunen de neste fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Stem Venstre!

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Det virker svært klønete, i en tidsalder da ungdom er mer orientert om det som skjer enn noen gang. Norske 16-åringer må i dag betale skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de blir ikke vurdert som "modne" nok til å stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urimelig. Ungdom som må betale skatt, bør også gis mulighet til å påvirke hva skattepengene skal brukes til. Å gi stemmerett for 16-åringer kan også føre til større politisk engasjement blant ungdom. Vis ungdommen tillit!

Dag Vige
Gruppeleder
Vest-Agder Vesntre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**